نمایش نوار ابزار

اهداف و برنامه ها

پنجشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۶

۱ – تغییر زیر ساخت های شهرداری و واگذاری قسمتهایی از فعالیت شهرداری به بخش خصوصی بر اساس مصوبات شورای شهر.
۲ – استفاده از نخبگان و هم فکری و مشاوره با متخصصین در زمینه های مختلف .
۳ – ایجاد زیر ساخت های فرهنگی و تقویت فضای تفریحی و سیاحتی .
۴ – بازسازی و ترمیم بافت های فرسوده شهری.
۵ – پیگیری اجرای طرح های رو گذر وتقاطع های غیر همسطح در نقاط پر حادثه شهری.
۶ – پیگیری مستمر امور ورزشی،تفریحی،فرهنگی و آموزشی جوانان و تشکیل انجمن حمایت از بانوان در زمینه های حقوقی.
۷ – ترغیب مردم در خصوص مشارکت در احداث و گسترش مراکز تفریحی ، ورزشی و فرهنگی با همکاری شهرداری وهماهنگی با دستگاه های زیربط.
۸ – برنامه ریزی منسجم جهت جلوگیری از اتلاف سرمایه های عمومی مردمی با تصحیح قوانین دست و پا گیر
۹ – مدافع و مشوق طرح های عمرانی و معماری اشتغال زا با مشارکت سرمایه گذاری داخلی و خارجی
۱۰ – تصویب مقررات لازم در رابطه با اراضی غیر محصور شهری از نظر زیبایی شهر.
۱۱ – سامان بخشیدن به سیستم حمل و نقل عمومی و مسافربری شهری.
۱۲ – بهینه و زیبا سازی مبلمان شهری از جمله خیابان ها ،پیاده رو ها وایجاد پارکینگ های طبقاتی و تقویت فضای سبز.

موضوعات فرهنگی و اجتماعی

۱ – الگو سازی برای سبک زندگی شهری .
۲ – طراحی مسیر ها و فرآیندها و ضوابط برای سبک زندگی .
۳ – هویت بخشی به برنامه ریزی فرهنگی شهر توسط متخصصین دینی .
۴ – حمایت از ایجاد اتاق های فکرتخصصی مورد نیاز شهردر حوزه های علمیه و دانشگاه ها .
۵ – بهره برداری از توان علمی موجود در حوزه های علمیه و دانشگاه ها برای برنامه ریزی شهری.
۶ – ایجاد زیر ساخت های گردشگری شهر .
۷ – تغییر در نگاه به گردشگران خارجی  و اسالت گردشگری خارجی .
۸ – مجموعه تفریحات شهری .
۹ – تکمیل زنجیرهای تفریحات سالم شهری .
۱۰ – ایجاد ورزش های مفرح (برای تخلیه هیجانات جوانان مثل راپل و سقوت آزاد)
۱۱ – راه اندازی جلسات نقد مناظره در موضوعات شهری .
۱۲ – ارتقاع فرهنگ ترافیک به منظور ایجاد آرامش و آسایش شهری .

موضوعات عمرانی

۱ – اجرای طرح تفصیلی شهر .
۲ – حذف سیستم چانه زنی برای ساخت و ساز .
۳ – چند منظوره سازی احداثات شهری .
۴ – توجه به قوانین و ضوابط پدافند غیر عامل در احداثات شهری .
۵ – ایجاد شهری الکترونیک.

موضوعات مدیریتی

۱ – ایجاد نظام پیشنهادات شهری .
۲ – مشارکت مردم و نخبگان در برنامه ریزی های شهری .
۳ – ایجاد نظام مشتری مداری به جای سازمان مداری در شهرداری .
۴ – ایجاد بانک اطلاعات ایده های شهری.
۵ – اصلاح نظام درآمدی شهرداری.
۶ – شناسایی محل های درآمدی معقول و مناسب برای شهر .
۷ – حذف درآمد های غیر صحیح در شهر .
۸ – اجرای طرح آموزش جامع شهروندی
۹ – نیازسنجی آموزشی برای شهر.
۱۰ – اجرای آموزش های مورد نیاز شهری .
۱۱ – اجرای طرح جامعه پژوهش شهری.
۱۱ – حرکت به سمت مدیریت یک پارچه شهری.
۱۲ – ایجاد هماهنگی های بین دستگاهی به صورت داخلی.
۱۳ – طراحی فرآیندهای بین دستگاهی به عنوان مقدمه مدیریت یک پارچه شهری.